HASTAYA ÖZGÜ İMPLANT

Osseointegrasyon ve biouyumluluğun temel alınarak hazırlanan hastaya özgü birebir implant ve protezlerle (çene, yüz, kranyal ve parmak eklem protezler) 3 Boyutlu, estetik ve fonksiyonel sonuçlar elde etmeniz için tamamıyla kendi geliştirdiğimiz hastaya özgü üretim teknolojimizle hizmetinizdeyiz.

Geliştirdiğimiz teknoloji ile hastanıza ek morbidite yaratmadan daha kısa sürede ve fonksiyonel ve estetik olarak daha etkili çözümlere ulaşmanız artık bizimle daha kolay.

Hazırladığımız hastanın sorumlu bölgesi ile birebir uyumlu protez ve implantlarda gerektiği yerde teksture yüzey yapısı ve biouyumlu malzemelerle sorunsuz rekonstruksiyon sağlanmaktadır.

Tamamıyla doku uyumlu ve toksik özelliği olmayan malzemelerle hazırladığımız implantlarımızla artık hastanızda başka dokuları kullanmadan yarım saatlik operasyonla gerçekleştirmeniz mümkündür.

Bize hastanızın tek plan (Axial, coronial yada sagital) 0.5 mm aralıklı BT(Computerize Tomograpy) görüntülerini CD olarak yada bize web sitemiz üzerinden (FTP Serverımıza) göndermeniz yeterli olacaktır.

İmplantlarımız titanyum, silikon, kobalt-krom, kendi geliştirdiğimiz akrilik bazlı materyal ve glass seramik malzemelerden üretilmektedir.

TİTANYUM, KOBALT-KROMda 1 HAFTA(7 GÜN) diğer malzemelerde 3-5 günde steril olarak teslim edilecektir.

İmplantlar

1. Frontal İmplantlar

Alın-frontal bölgede oluşan doğumsal  ya da genellikle travma-trafik kazası veya operasyon sonucu oluşan kemik kayıpları sonucunda hem estetik hem de yaşamsal anlamda ileriye dönük ciddi tehdit oluşturan deformitelere neden olurlar. Tüm kafa kemik kayıplarında olduğu gibi frontal kemik kayıpları sonrasında kafa bölgesinin miğfer yada baret gibi başlıklarla korunması esastır.  Dolayısıyla bu tür hastaların kemik defektlerinin yeterli sağlamlıkta ve estetik uyum sağlayan malzemelerle onarımı zorunludur.


2. Parietal İmplantlar

Parietal bölgede oluşan doğumsal  ya da genellikle travma-trafik kazası veya operasyon sonucu oluşan kemik kayıpları sonucunda hem estetik hem de yaşamsal anlamda ileriye dönük ciddi tehdit oluşturan deformitelere neden olurlar. Tüm kafa kemik kayıplarında olduğu gibi frontal kemik kayıpları sonrasında kafa bölgesinin miğfer yada baret gibi başlıklarla korunması esastır.  Dolayısıyla bu tür hastaların kemik defektlerinin yeterli sağlamlıkta ve estetik uyum sağlayan malzemelerle onarımı zorunludur.


3. Maksiller İmplantlar

Yüz bölgesinde ihtiyaç duyulan implantlar genellikle herhangi bir nedenle maksilla (elmacık kemiği) ve/veya zygomatik bölge dediğimiz alanda gelişimsel yada ailesel nedenlerle oluşan yüzdeki şekil bozukluklarını düzeltmek amacıyla kullanılırlar.


4. Mandibular İmplantlar

Alt Çene-Mandibula bölgesinde oluşan büyüme bozukluklarına bağlı veya yüzün estetik oranlarını dengeleme amaçlı kullanılan implantlardır.

mandibular-
mandibular-
mandibular-
mandibular-
mandibular-
mandibular-
mandibular-
mandibular-

Anında Rekonstrüksiyon Protez - İmplantları

Özellikle tümör ameliyatı olacak olan hastalar için hazırladığımız bu implantlar; ameliyat sırasında Cerrah tarafından tümöre ulaşmak için oluşturulacak olan kemik defektin ameliyat anında onarımını sağlayan kişiye özel hazırlanmış implantlardır.  Geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde hastaların ameliyattan sonra kafatasında kemik kaybı ile yaşamak zorunda kalarak yüksek risk almalarının önüne geçilmiştir.

İmplant Malzemeleri

PMMA-HA (Polimetilmetakrilat-HA)

Günümüzde rekonstrüksiyon amaçlı kullanılan en eski malzemedir.  Ameliyat sırasında hazırlanması dokuda değişik hasarlara neden olması ve polimerizasyonu tamamlamadan cerrahi alana yerleştirilmesi nedeniyle ya şekil uyumsuzluğu yada red nedeniyle sorunlara neden olmuştur. Ancak geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde bugün 17 yıla ulaşmış ve hiçbir sorun yaşamayan hastalarımız mevcuttur.

Özellikleri
 • Biyouyumlu
 • Sorunlu bölgeye birebir adapte olabilen
 • Operasyon sırasında şekil verilebilen
 • Rigit ve kuvvetli: kafatası kemik dayanıklılık esaslarına uygun sağlamlıktadır
 • Radyoopak: altında bulunan dokuyu radyolojik olarak görünmesine engel oluşturmadığından özellikle tümör hastaları için en iyi seçenektir.
Üstünlükleri
 • Steril olarak hazırlanabilir.
 • Antibiyotikli formları oluşturarak enfeksiyona dirençli hale getirilebilir.
 • İstenirse plak vida tespit yapılabilir.

 

 

Silikon

Doğada bulunan ve bilinen vücuda uyumlu en uygun malzemedir. Fiziksel özellikleri nedeniyle genellikle yumuşak doku kayıplarında tercih edilir. Bilinen en sık kullanım alanları meme protezleri ve yüz şekillendirme implantlarıdır.

Özellikleri
 • Biyouyumlu
 • Sorunlu bölgeye birebir adapte olabilen
 • Operasyon sırasında kısmen şekil verilebilen
 • Radyoopak: altında bulunan dokuyu radyolojik olarak görünmesine engel oluşturmadığından özellikle tümör hastaları için en iyi seçenektir.

 

Üstünlükleri
 • Steril olarak hazırlanabilir
 • Yumuşak ve üstündeki doku ile uyumlu: özellikle yüz bölgesinde çene ucu ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesine yönelik kullanılan bu malzemeler diğer sert özellikli medpor gibi malzemelere göre bulunduğu anatomik yapıya daha uyumlu olduğundan hem doğal görünüm hem de doğal dokunuş hissi veriler.
 • İstenen sertlik ve kıvamda hazırlanabilirler.

Titanyum

Bilinen vücutla uyumlu en önemli malzemelerden biridir. Halk arasında genellikle platin olarak bilinse de esas yapısı titanyumdur. Genellikle kırık kemiklerin tutturulmasına yönelik kullanılırlar. Kafatası kemik kayıplarının onarımı için hem pahalı hem de uygulaması daha zor malzemelerdir.

CO_CR (Vitalyum)

Titanyum gibi bilinen vücutla uyumlu en önemli malzemelerden biridir. Halk arasında genellikle platin olarak bilinse de esas yapısı titanyumdur. Genellikle kırık kemiklerin tutturulmasına yönelik kullanılırlar. Kafatası kemik kayıplarının onarımı için hem pahalı hem de uygulaması daha zor malzemelerdir.

İmplant Hazırlama Süreci Nasıldır?

Bir yüz protezinin tasarlanması ve imalatı süreci, çok sayıda ofis ziyareti gerektirir ve bunun yanı sıra çok sayıda laboratuar çalışması da gerekebilir. Aşağıdaki adımlar gereklidir;


3D modelleme ve kemik yüz yapıyı değerlendirme amaçlı görüntülerin elde edilmesi:

Sorunlu bölgenin MR(manyetik rezonans) ya da BT(bilgisayarlı tomografi) görüntüleri hazırlanır.

Hazırlanırken istenenler:

 • Maksimum görüntü aralığı 0.7mm olmalıdır
 • Caxial, coronal ya da sagittal plan olması yeterlidir. Ancak 3 planda çekim yapılarak merkezimize CD olarak ya da elektronik ortamda DICOM formatta gönderilmesi tercih edilir.
 • Tomografi yada MR görüntüleri CD ile Promedart adresine ya da elektronik ortamda info@promedart.com'a iletilmelidir.
 • Hasta fotoğrafları düzgün aydınlatılmış ortamda ve düz açık renk bir duvar önünde tüm kafayı içerecek şekilde kafa bölgesi için kafanın: ÖN,SAĞ,SOL YAN-ARKA-TEPE-BAŞ ÖNE VE YUKARI EĞİK pozisyonlarda çekilip gönderilmeli.


Hasta ile Görüşme

Hastalar kliniğimize, doktorları veya cerrahları tarafından yönlendirilirler. İlk danışma sırasında bireysel bir değerlendirme yapılır. Hastalarla konuşulurve bir yüz protezini kullanarak rehabilitasyon için seçenekler açık bir şekilde açıklanır. Tıbbi ve teknik kısıtlamalar gözönüne alınarak, protezi takmanın farklı yöntemleri değerlendirilir. Tutturma yöntemi, tıbbi ekip ve hastanın istekleri ile işbirliği içinde her hastaya özel olarak seçilir. 3-6 aydan daha yakın bir tarihte yapılmış Radyoterapi veya cerrahi operasyonlar epitez için engel oluşturur. Son radyoterapi veya ameliyattan 6 aydan geçmiş ise epitez yapımına hemen başlanabilir.


Sorunlu Bölgenin Modelinin Elde Edilmesi

Hastanın sorunlu bölgesinini modelinin elde edilmesi, hastanın tıbbi durumuna ve protezinizde kullanılan tutma yöntemlerinin türüne bağlı olarak çeşitli teknikler kullanılarak yapılabilir. Elde edilen model laboratuvar çalışamasının temelini oluşturacağı ve hastada kullanılacak protez için temel oluşturacağından doğru estetik ve yeterli tutuculuk için çok hassas ve doğru bir şekilde alınmalıdır.
Hastaların her birinin yüz özellikleri benzersiz olması nedeniyle epitezlerin tek tek şekillendirilmesi gerekir. Her bir hastada çeşitli anatomik noktalar belirlenerek hem estetik uyum hem de tutuculuk en doğru ve sağlam şekilde sağlanmalıdır.


Şekillendirme

Yapılacak epitezin modeli ya teknisyen tarafından el ile mum modelleme yapılarak ya da 3D baskı teknolojileri kullanılarak önce 3D görüntü işleme programında model tasarlanır ve sonrasında baskı yapılarak model yada kalıbı elde edilir.


Kalıbın Üretilmesi

Kalıbın elde edilmesi 2 yöntemle sağlanır. Geleneksel olarak uygulanan teknik mum kaybetme tekniği ile önce yapılması istenen epitezin mum modeli oluşturulur. Daha sonra mum model alçı kalıp oluşturmak için mufla içerisine transfer edilir. Hassas silicon bazlı alçı kullanılarak alçı kalıp elde edilir. Merkezimizde ise duruma ve hastanın isteğine göre model 3D ortamda bilgisayar üzerinde tasarlanıp model üzerinden kalıp planlanır. Kalıp 3D yazıcıdan çıktı alınarak elde edilir.


Silikon Seçimi

Yüz detaylarını oluşturmak için en üst kalitede ve vücut ile uyumlu silikon çeşitleri kullanılmaktadır. Bu silikonlar protezin özelliklerine ve istenen sonuca göre seçilir. Örneğin cilt kırılgan ve hassas ise, çok esnek silikonlar; kıkırdaklı bölümler, kenarlar ve mıknatısları çevreleyen bölümler için ise daha dirençli olması için biraz daha sıkı-sert silikonlar tercih edilir.


Silikon Şekillendirme

Silikonları dökmeden once hasta üzerinde kullanılacak cilt alanının rengine göre boyayı doğru karışım ile hazırlamak kişiselleştirilmiş bir işlemdir ve kullanılan renk tonları her hasta için ayrı ayrı hazırlanır. Epitezin tipine ve ihtiyaçlarınıza göre seçilen silikonların özelliklerine bağlı olarak çeşitli teknikler kullanılabilir. Hastalara yaz ve kış aylarında ciltte oluşan bronzlaşma nedeniyle 2 farklı tonda epitez kullanmaları tavsiye edilir.


Son Şekillendirme - Karakterizasyon

Protez kalıptan önceden renklendirilmiş olarak gelecektir. Ancak proteze bazen  ince damarlar kıl, kaş kirpik gibi yapılar   eklenebilir.

A: Liv Hospital 4. kat Ahmet Adnan Saygun Cd. Canan Sk. No 5. Ulus BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
T: +90 212 291 0444    GSM: +90 533 714 8818    E: info@epitez.net